Servis notebooků Acer České Budějovice opraví notebook Acer za přijatelnou cenu

Každý notebook jednoho dne doslouží. Notebooky Acer v tomto nejsou výjimkou. Jestliže je nový notebook Acer v záruce a dojde u něj k závadě, pak není potřeba uvažovat, kam s notebookem. Autorizovaný servis Acer opraví notebook v záruce, a tedy zdarma. Co ale s notebookem Acer, kterému záruka skončila ? Vyplatí se poslat jej opět do autorizovaného servisu ?


Kam tedy dát opravit notebook Acer po záruce ?

Odpověď není jednoznačná. Autorizace na značku Acer vyvolává v majiteli notebooku pocit důvěry. Přece by společnost Acer nesvěřila servis nespolehlivé servisní firmě ! Až potud je úvaha správná – autorizovaný servis notebooků Acer musí výrobci prokazovat pravidelně dodržování technických i organizačních kvalitativních parametrů. Naproti tomu i tento servis Acer potřebuje vydělávat.

Proč je pozáruční servis notebooků Acer drahý ?

Na záručních opravách notebooků Acer nejsou zisky refundované společností Acer nijak zvlášť zajímavé. Proto je potřeba si to vynahradit na pozáručním servisu. A právě omezení, kterými podmiňuje společnost Acer přidělení autorizace, se nepříznivě promítají do cenové politiky autorizovaného servisu Acer. Nadnárodní společnost nemá zájem na tom, aby se její výrobky po záruce opravovaly – potřebuje prodávat. Když už ne notebooky, tak alespoň náhradní díly. A k tomu samozřejmě tlačí i svoje partnery – mezi nimi i autorizované servisy Acer po celém světě. Co je tedy výsledkem této politiky ?

Autorizovaný servis nemá umožněno opravovat základní desky notebooků Acer jinak než jejich prostou výměnou za desku novou. Neexistuje možnost výměny jednotlivých součástek na základních deskách – na tom by společnost Acer moc zisků nevykázala. Jestliže statistiky vypovídají o tom, že 80% všech závad notebooků Acer je právě závadou základní desky, pak tedy stejné procento všech pozáručních oprav notebooku Acer znamená výměnu desky za desku novou. Bez ohledu na to, zda je příčinou závady notebooku vadný chipset v ceně 10 USD anebo jen SMD kondenzátorek za 0,05 USD.

Servis notebooků Acer bez autorizace umí opravy notebooků levněji

Neautorizovaný servis Acer takové omezení nemá. Naopak, jeho hlavní výrobní program je provádět servis notebooků Acer za ceny konkurenční k cenám autorizovaných servisů Acer. Proto naprostou většinu oprav notebooků Acer provádí ne výměnou celých základních desek, ale jejich opravou na úrovni jednotlivých součástek. Je-li vadný chipset, vymění chipset. Pokud má notebook Acer jen vadnou pojistku, vymění jen tuto vadnou pojistku.

Z toho plyne, že necháme-li po záruce notebook Acer opravit v jiném než autorizovaném servisu, pak dosáhneme stejného výsledku za výrazně nižší cenu než by nám účtoval autorizovaný servis Acer. Nemusíme se obávat nižší kvality servisů Acer bez autorizace. Zákon o ochraně spotřebitele platí pro všechny servisy Acer bez ohledu na autorizaci. Vlastní autorizace s kvalitou opravy notebooků nijak nesouvisí. Také servis notebooků Acer bez autorizace se musí všemi silami starat, aby zákazník byl maximálně spokojen a opravené notebooky Acer se mu nevracely v záruční době, kterou musejí všechny servisy Acer zákazníkům na opravy notebooků poskytnout.

Kvalifikovaný servis notebooků Acer najdete i v Českých Budějovicích

Kvalitní servisy notebooků Acer bez autorizace najdete v celé České republice. Provozuje je servis notebooků ABAX servisní centrum. Je-li místem Vašeho bydliště České Budějovice, máte možnost využít servis notebooků Acer České Budějovice. Stejně tak naleznete svůj servis Acer ve kterémkoli větším městě v Čechách a na Moravě.

Než se rozhodnete pro opravu Vašeho notebooku Acer, zamyslete se nad tím, zda se nevyplatí na opravě notebooku ušetřit pár tisícovek a raději si za ušetřené peníze pořídit třeba novou brašnu či nákupem programů zlegalizovat obsah našeho disku …

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.