Metrologie a kalibrace ve stavebnictví

Měříme vůbec správně?

Nejen ve stavebnictví je potřeba čas od času ověřovat, zda je používané složité měřící zařízení nebo i běžné měřidlo funkční a v dobrém stavu a zda jsou výsledky, které jeho prostřednictvím získáváme, stále spolehlivé a přesné. Obecně se obor, který se měřením, měřícími jednotkami, měřidly, metodami měření a v neposlední řadě také technikou měření zabývá, nazývá metrologie. Na teoretickém základu této vědy jsou pak vypracovány metody pro kalibraci nebo-li cejchování měřidel, pomocí kterých se zjišťují jednozačné metrologické vlastnosti měřidla. Výsledkem kalibrace měřidla je potvrzení, zda měřidlo vyhovuje udaným parametrům či předpisům.

Co je kalibrace

Vlastní kalibrace měřidla je pak postup, kterým se za přesně daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami, které jsou měřeny přístrojem (zařízením) a hodnotami odpovídajícími, které jsou realizovány prostřednictvím etalonu. V speciálních případech je kalibrací myšleno nastavení výstupních hodnot měřícího systému do souladu s etalonem. Kalibrace jednotlivých měřidel by neměla být spojována jen s problematikou certifikátu kvality ISO. I běžný uživatel by měl vědět, zde je jeho měřidlo stále ve správném stavu a funkční. Mějte na paměti, že některá měřidla a měřicí přístroje podléhají dle předpisů periodickému ověřování.

Pravidelná kontrola

Ve stavebnictví by mělo pravidelnou kalibraci podstupovat nejen tradiční ocelové pásmo, ale i nivelační přístroj, optický nebo elektronický teodolit, rotační laser nebo potrubní laser. Výsledkem kalibračního procesu je pak kalibrační list, který především souhrnným způsobem informuje o výsledku kalibrace a zároveň uvádí, zde testované měřidlo vyhovuje určeným parametrům.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.