Když jazyk vládne

Současný svět je velmi provázaný a vzdálenosti již nejsou ani zdaleka tak dlouhé, jako tomu bylo v minulosti. Svět je vnímán globálně. Lidé cestují na druhý konec světa za velmi krátký čas, události jednoho konce světa ještě týž den shlédnou na druhém konci světa, firmy obchodují se svými protějšky na druhém konci světa. Proto je důležité vzájemné porozumění v jazykové oblasti. Světovým jazykem se stává angličtina a důležité jsou tak kvalitní překlady. Lidí, kteří umí jazyk je hodně, ale těch, kteří umí jazyk opravdu důkladně, zase tolik není. Obzvláště žádané jsou odborné překlady v oblastech jako je strojírenství, právo, medicína, kde je odborná terminologie základem. Z ostatních jazyků byly u nás velmi žádané překlady do němčiny, ovšem s tím, jak se obchod opět stáčí na východ, znovu ožívá zájem o ruštinu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.