Velký Gatsby

Román Francise Scotta Fitzgeralda Velký Gatsby je považován za jednu z nejlepších knih krásné literatury 20. Století. Její děj se odehrává po první světové válce v období americké prosperity dvacátých let. Byla to doba jazzových tančíren a tajných náleven, protože alkoholové neřesti přistřihla křidélka prohibice. Velký Gatsby je jedním z podnikavců, kteří nabrali správný kurs na své plavbě za bohatství. Ovšem Gatsby není z těch, kteří by se chtěli ve zlatě utopit. Shromáždil majetek vlastně jen proto, aby mohl žít s dámou svého srdce. Jen kvůli ní podstoupil závod o co nejvyšší společenský status. Přestože uspěl, zůstal v srdci dobrým a prostým člověkem. Tuto ctnost ovšem smetánka neodpouští.

Knihkupectví Beletrie doporučuje další knižní novinky a knižní recenze.

Francis Scott Fitzgerald se narodil v Minesotě v roce 1896. Jeho rodiče Mollie a Edward náleželi k vyšší střední vrstvě. Dětství budoucí velký spisovatel prožil převážně v New Yorku, kde také začal chodit do školy. Již od raného věku jevil Francis Scott Fitzgeradl velké zaujetí pro literaturu. Když mu bylo jedenáct, byl jeho otec vyhozen z práce. Rodina se tedy vrátila do Minesoty, kde Fitzgerald začal studovat na St. Paul Academy. Ve třinácti letech napsal první povídku, která mu byla posléze otištěna ve školním časopise. Když mu bylo šestnáct, byl vyloučen ze školy kvůli zanedbávání školní docházky. V roce 1913 zahájil svá studia na Princentonské univerzitě. Studium přerušil kvůli odvodu do armády. První světová válka však skončila ještě předtím, než se stačil zúčastnit bojů.

Dvacátá léta se stala pro Fitzgeralda zlatým obdobím. Mimo již zmíněného Velkého Gatsbyho vydal i sbírky povídek: Žabci a filozofové a Povídky jazzového věku. Oženil se s velkou láskou svého života Zeldou Sayrovou. Udržoval vřelé vztahy s mnoha slavnými spisovateli své doby i mimo jiné i s Hemingwayem. Třebaže mu štěstěna byla více než nakloněna, jeho osobní život byl velmi složitý. Již od střední školy propadl náruživému pití. Závislosti na alkoholu se vlastně nikdy nezbavil. A ani manželství mu nakonec štěstí nepřišlo. Jeho labilní manželka Zelda na začátku třicátých let onemocněla schizofrenií. V této situaci musel Francis Scott Fitzgerald hledal další zdroj příjmů, který by ufinancoval nejen jeho opulentní životní styl a splátky četných dluhů, ale i léčbu manželky. A tak v roce 1937 začal psát scénáře pro Hollywood. Neuspořádaný, bohémský život se podepsal na jeho zdraví. Po sérii několika infarktů umírá Francis Scott Fitzgerald v roce 1940 uprostřed slunné Californie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.