Průmyslové vysavače – jak vše pracuje?

Centrální průmyslové vysavače se skládají ze tří hlavních částí – agregátu (sací turbíny (dmychadlo)), separační nádoby (filtrační jednotky) a potrubního systému.

Důležitou součástí systému je separační a filtrační jednotka. Pro velký objem hrubých nečistot se využívají tzv. předseparátory například v kombinaci s Big Bagem. Pro separaci jemného prachu se používají cyklonové odlučovače doplněné filtrem. Jako filtrační materiál se používají polyesterové filtry s klasifikací HEPA 13.

Regenerace filtru se provádí pomocí stlačeného vzduch v naprogramovaných cyklech. V jednodušších aplikacích může postačovat např. mechanické čištění.

Dle požadavků provozu mohou být pro průmyslové vysavače použity systémy jednofázové nebo třífázové. Při vícenásobné součinnosti se často využívají systémy s frekvenčním měničem vedoucí k nižší spotřebě elektrické energie a k optimalizaci výkonu agregátu s ohledem na potřebu vysávání. Spouštění systému se provádí většinou pomocí elektrického ovládacího okruhu.

V závislosti na požadavcích a typu provozu se používá materiál na potrubní systém. Pro vysávání prachu se instaluje PVC potrubí, v prostorách s výskytem vyšší teploty se používá ABS, pro vysávání abrazivního materiálu je vhodné instalovat ocelové potrubí v úpravě pozinku, popř. nerezové potrubí v tloušťkách 1,5-3mm. Více informací naleznete u firmy Beam, která dodává centrální vysavače jak pro domácnosti, tak pro průmysl.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.